torsdag 30 oktober 2014

Pratar du svorska?Tips på radioprogram - förstå danska och norska


Efter en ganska intensiv arbetsperiod med omväxlande dansk, norsk och engelsk översättning, vill jag tipsa om två avsnitt av programmet Språket i P1 som jag äntligen fått tid att lyssna på. Det ena heter Förstår du danska och norska? och det andra Gör som Skavlan – snakke svorsk!

I båda avsnitten diskuteras hur lätt/svårt vi har att förstå varandra i Norden. Det verkar också som om yngre människor i både Sverige, Norge och Danmark generellt har svårare att förstå sina skandinaviska grannar än vad äldre har. Samtidigt har ju många unga svenskar faktiskt jobbat i Norge och i programmen berättar de hur de kommunicerade. En del valde till exempel att prata "svorska", dvs. att prata med svensk dialekt men inflika norska ord.   

I Danmark och Norge heter språkprogrammen Sproglaboratoriet och Språkteigen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar