tisdag 2 december 2014

8 tips på hur du använder det tyska ordet "doch"Image courtesy of domdeen at FreeDigitalPhotos.net

Hur det tyska ordet ”doch” används och översätts till svenskaOrdet "doch" kan ha en rad olika betydelser i olika sammanhang. Här diskuterar jag de vanligaste. 


Vid översättning till svenska kan det betyda:- men

- jo

- dock

- ändå

- ju

- väl

- då

- bara

Tillsammans med ”ja” är det en av de modalpartiklar som används flitigast i det tyska språket.
I vilka sammanhang använder man egentligen "doch" på tyska? Här är några exempel:


1. Uppmana någon att instämma
Ordet kan användas i syfte att få någon att instämma i det man säger eller söka samförstånd, t.ex.:

Diesen Plan habt ihr doch neulich schon besprochen. – Denna plan har ni ju nyligen diskuterat.

2. Invändning mot något
Du kan också använda denna modalpartikel när du vill invända mot något:

Gib mir meine Brille zurück! Ich habe sie dir doch gestern schon zurückgegeben. – Ge mig mina glasögon! Men jag gav ju dig dem igår.

3. Uppmana till någon typ av förändring
Det är också vanligt att ordet används när man vill uttrycka imperativ eller uppmana till förändring. Vill du mildra uppmaningen och låta artigare, kan du dessutom lägga till "bitte" eller "mal". Exempel:

Bring doch deinen Freund mit! – Ta med dig din vän!
Hör doch auf mit dem Klagen! – Sluta klaga!

Eller lite artigare:
Setzen Sie sich doch, bitte! – Var vänlig och sitt.
Sprechen Sie doch mal mit dem Arzt! – Tala med läkaren!

4. I vissa frågor för påminnelse
Ordet används även när frågeställaren vill bli påmind om något hen egentligen förväntas känna till:

Wie heißt doch euere Katze? – Vad var det nu er katt hette? 

5. I vissa frågor för bekräftelse
Denna modalpartikel kan också användas ibland i frågor där frågeställaren vill ha bekräftelse eller försäkra sig om något:

Ihr bleibt doch zu Hause? – Ni stannar väl hemma?
Du hilfst mir doch mit dem Putzen? – Du hjälper mig med städningen, eller hur?/Du hjälper väl mig med städningen?

6. Spontana utrop
Du kan också använda den här partikeln i spontana utrop, ofta som ett uttryck för förvåning eller överraskning. Åhöraren förväntas ofta samtycka eller instämma. Exempel:

Das ist ja doch die Höhe! – Det är väl ändå höjden!
Wie klug sie doch ist! – Så klok hon är!

7. Orealistiska önskningar
Partikeln kan också inflikas när man vill uttrycka önskningar som av någon anledning betraktas som orealistiska:

Hätte sie doch den Ratschlag der Ärztin befolgt! – Om hon bara hade följt läkarens råd!

8. Positivt svar
Du kan också använda ordet på tyska när du vill ge ett positivt svar på en fråga som innehåller en negation:

Ist der Bus nicht pünktlich angekommen? Doch. – Kom inte bussen i tid? Jo.Källor:
Lexikon deutscher Partikeln, Gerhard Helbig
Modalpartikeln und ihre Kombinationen, Maria Thurmair


Se även mitt tidigare inlägg om det tyska ordet "aber".

---

Kontakta Intergraphia när ditt företag behöver prisvänlig översättning från och till svenska, engelska,tyska, danska och norska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar