tisdag 5 maj 2015

Säkerhetsdatablad – CLP gäller för blandningar efter 1 juniDet händer, och kommer att hända, en hel del framöver när det gäller dokumentation av kemikalier och kemikaliehantering. Detta påverkar inte bara kemikalieföretag utan även oss som översätter säkerhetsdatablad och liknande dokument. Nu i sommar händer till exempel följande:Efter den 1 juni 2015 gäller endast klassificering enligt CLP när det gäller blandningar. Under tiden fram till dess gäller en dubbel klassificering, dvs. säkerhetsdatabladen måste innehålla både klassificering enligt KIFS 2005:7 och CLP. Läs mer

Behöver du översätta dina säkerhetsdatablad från eller till svenska, engelska, danska eller tyska? Hör med oss så hjälper vi dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar