fredag 26 september 2014

Översättning av säkerhetsdatabladÄr du intresserad av att översätta dina kemikaliedokument?


Nu startar vår specialkampanj med priserbjudanden för översättning av säkerhetsdatablad. Erbjudandet gäller översättning från engelska, tyska och danska till svenska. Vi använder oss som vanligt av Kemikalieinspektionens riktlinjer när det gäller upplägget på bladen, men har nu utökat vår egen databas med EU:s terminologi. 

Innehåller ditt blad exponeringsscenarier hjälper vi gärna till med dem också!Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

måndag 22 september 2014

Norska och svenska – inte så olika, men det finns skillnader!Image courtesy of Danilo Rizzuti at FreeDigitalPhotos.net

Nu när jag precis översatt ett dokument från norska till svenska, tänkte jag passa på att skriva lite om det norska språket och jämföra det med svenska och danska. 


  Typiskt för det norska språket är att:


  • precis som i det danska språket använder norrmännen sällan "x" utan skriver istället "ks" (undantag: främmande ord och namn)

  • precis som i danskan använder norrmännen "kk" vid långt k-ljud (undantag: engelska lånord)

  • precis som i svenskan används dubbelkonsonant i norskan t.ex. gutt, buss

  • norska substantiv har ibland en annan obestämd artikel än motsvarande svenska substantiv, t.ex. et menneske – en människa

  • en intressant likhet med vårt svenska språk är att norskan har bestämd form med böjt adjektiv, t.ex. den røde ballen – den röda bollen (här är det danskan som är annorlunda)

  • det är vanligt att norrmännen sätter pronomenet efter substantivet, t.ex. bilen din, huset vårt

  • det är också viktigt att tänka på att vissa norska verb i vårt tycke böjs lite annorlunda, t.ex. bygge, bygde, har bygd (se Wikipedia)

  • i Norge precis som i Danmark bildar man ofta passiv form med hjälpverben være/blive+particip, t.ex. vinduet ble stengt (jfr med svenskans s-form: fönstret stängdes)


I det här inlägget har jag framför allt hållit mig till det norska bokmålet – nynorsk tar jag upp vid ett senare tillfälle.


-----

Jag hjälper gärna till när du behöver professionell översättning från svenska till norska eller norska till svenska

 

Skicka ett mejl för att få ett kostnadsfritt och rimligt prisförslag. 

 

Image courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee at FreeDigitalPhotos.net

 

onsdag 10 september 2014

Hur översätter man tyska småord till svenska?Svensk översättning av tyska småord


När man översätter från tyska till svenska är vissa tyska småord helt överflödiga och kan ibland till och med uteslutas. Ett sådant exempel är tyskans ”dabei”. På svenska låter ”därvid” väldigt formellt och används inte lika mycket. Ibland radas flera småord upp efter varandra i en tysk text, t.ex. ord som doch, schon och aber, och i vissa sammanhang behöver de faktiskt inte ens finnas med i den svenska översättningen. 


Det är däremot viktigt att man är försiktig och medveten om att dessa ord emellanåt är mycket betydelsefulla och ger meningen en speciell nyans, även om de inte alltid ska översättas ordagrant. Vid översättning till svenska måste man i dessa fall formulera om meningen för att få bra svenska. Detta måste vi översättare ständigt vara uppmärksamma på. Därför tänkte jag diskutera detta här på bloggen och jag börjar med att titta på ordet ”aber”.
Image courtesy of taesmileland at FreeDigitalPhotos.net

Det tyska ordet ”aber”


Ordet ”aber” översätts naturligtvis ofta till ”men” eller "dock" på svenska. Men enligt boken Lexikon deutscher Partikeln av Gerhard Helbig kan ”aber” även användas för att förstärka utrop och ge uttryck för förvåning och överraskning, t.ex.:


Das war aber ein Erlebnis! — Vilken upplevelse det var!

Schmeckt dieses Brot aber gut! — Åh, vilket gott bröd!”Aber” kan också öppna upp för en dialog eller ge uttryck för en annan tolkning av situationen. Gerhard Helbig ger följande exempel:


Aber nein! Das kann doch nicht wahr sein! — Nej, det kan inte vara sant!Till skillnad från det tyska ”ja”, som uttrycker direkt förvåning, kan ”aber” uttrycka en gradvis ökande förvåning. I Lexikon deutscher Partikeln jämförs följande meningar:


Der Tee ist ja heiß! (man hade förväntat sig kallt te)

Der Tee ist aber heiß! (man hade förväntat sig varmt te, men inte så varmt)------------------------------------
 

Vill du läsa mer om Tyskland? Klicka här

 

Benötigen Sie deutsch-schwedische oder schwedisch-deutsche Übersetzungen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.