onsdag 10 september 2014

Hur översätter man tyska småord till svenska?Svensk översättning av tyska småord


När man översätter från tyska till svenska är vissa tyska småord helt överflödiga och kan ibland till och med uteslutas. Ett sådant exempel är tyskans ”dabei”. På svenska låter ”därvid” väldigt formellt och används inte lika mycket. Ibland radas flera småord upp efter varandra i en tysk text, t.ex. ord som doch, schon och aber, och i vissa sammanhang behöver de faktiskt inte ens finnas med i den svenska översättningen. 


Det är däremot viktigt att man är försiktig och medveten om att dessa ord emellanåt är mycket betydelsefulla och ger meningen en speciell nyans, även om de inte alltid ska översättas ordagrant. Vid översättning till svenska måste man i dessa fall formulera om meningen för att få bra svenska. Detta måste vi översättare ständigt vara uppmärksamma på. Därför tänkte jag diskutera detta här på bloggen och jag börjar med att titta på ordet ”aber”.
Image courtesy of taesmileland at FreeDigitalPhotos.net

Det tyska ordet ”aber”


Ordet ”aber” översätts naturligtvis ofta till ”men” eller "dock" på svenska. Men enligt boken Lexikon deutscher Partikeln av Gerhard Helbig kan ”aber” även användas för att förstärka utrop och ge uttryck för förvåning och överraskning, t.ex.:


Das war aber ein Erlebnis! — Vilken upplevelse det var!

Schmeckt dieses Brot aber gut! — Åh, vilket gott bröd!”Aber” kan också öppna upp för en dialog eller ge uttryck för en annan tolkning av situationen. Gerhard Helbig ger följande exempel:


Aber nein! Das kann doch nicht wahr sein! — Nej, det kan inte vara sant!Till skillnad från det tyska ”ja”, som uttrycker direkt förvåning, kan ”aber” uttrycka en gradvis ökande förvåning. I Lexikon deutscher Partikeln jämförs följande meningar:


Der Tee ist ja heiß! (man hade förväntat sig kallt te)

Der Tee ist aber heiß! (man hade förväntat sig varmt te, men inte så varmt)------------------------------------
 

Vill du läsa mer om Tyskland? Klicka här

 

Benötigen Sie deutsch-schwedische oder schwedisch-deutsche Übersetzungen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar