måndag 22 september 2014

Norska och svenska – inte så olika, men det finns skillnader!Image courtesy of Danilo Rizzuti at FreeDigitalPhotos.net

Nu när jag precis översatt ett dokument från norska till svenska, tänkte jag passa på att skriva lite om det norska språket och jämföra det med svenska och danska. 


  Typiskt för det norska språket är att:


  • precis som i det danska språket använder norrmännen sällan "x" utan skriver istället "ks" (undantag: främmande ord och namn)

  • precis som i danskan använder norrmännen "kk" vid långt k-ljud (undantag: engelska lånord)

  • precis som i svenskan används dubbelkonsonant i norskan t.ex. gutt, buss

  • norska substantiv har ibland en annan obestämd artikel än motsvarande svenska substantiv, t.ex. et menneske – en människa

  • en intressant likhet med vårt svenska språk är att norskan har bestämd form med böjt adjektiv, t.ex. den røde ballen – den röda bollen (här är det danskan som är annorlunda)

  • det är vanligt att norrmännen sätter pronomenet efter substantivet, t.ex. bilen din, huset vårt

  • det är också viktigt att tänka på att vissa norska verb i vårt tycke böjs lite annorlunda, t.ex. bygge, bygde, har bygd (se Wikipedia)

  • i Norge precis som i Danmark bildar man ofta passiv form med hjälpverben være/blive+particip, t.ex. vinduet ble stengt (jfr med svenskans s-form: fönstret stängdes)


I det här inlägget har jag framför allt hållit mig till det norska bokmålet – nynorsk tar jag upp vid ett senare tillfälle.


-----

Jag hjälper gärna till när du behöver professionell översättning från svenska till norska eller norska till svenska

 

Skicka ett mejl för att få ett kostnadsfritt och rimligt prisförslag. 

 

Image courtesy of Vichaya Kiatying-Angsulee at FreeDigitalPhotos.net

 

6 kommentarer: