fredag 20 februari 2015

Hur du använder Worte och Wörte på tyskaIdag skriver jag om hur man översätter pluralformen av "ord" till tyska.Image courtesy of taesmileland at FreeDigitalPhotos.netPluralformerna för det tyska "das Wort"I det svenska språket har vi som bekant bara en pluralform i det här fallet, dvs. "orden". I det tyska språket skiljer man mellan två olika pluralformer: "die Worte" och "die Wörter". Båda betyder alltså "orden", men hur och när används de?


Die Wörter respektive die Worte


Jo, när man talar om enskilda ord i grammatisk betydelse använder tyskarna vanligtvis pluralformen "die Wörter". Det som åsyftas då är de enskilda "grammatiska enheterna" som bygger upp meningar. 

Är det istället fråga om yttranden, begrepp, citat, talesätt, eller andra idiomatiska uttryck där man betonar sammanhanget, används "die Worte". 


Exempel på situationer där du använder "Wörter":schwierige Wörter – svåra ord

Fremdwörter – främmande ord


Exempel på situationer där du använder "Worte":Mir fehlen die Worte! – Jag saknar ord!

Ich will nicht viele Worte machen. – Jag ska fatta mig kort.

Läs gärna mer om Worte och Wörter på följande länkar:


http://www.duden.de/rechtschreibung/Wort

---

Vill du få fler språktips? Följ Intergraphia på Linkedin. Du hittar en länk här i högerspalten.