söndag 23 augusti 2015

Hur översättare gör med "ord som inte finns"Vad gör man som översättare när det inte finns någon möjlighet att översätta den engelska termen till svenska? Här diskuterar jag olika lösningar.Vanligt dilemma för översättareFörr eller senare stöter man garanterat på ord som är knepiga att översätta. Hur ska översättare hantera termer som inte har någon motsvarighet på målspråket? Ska man översätta ordagrant eller strunta i att översätta? 


Många branscher använder engelskaFörmodligen händer det, om inte ofta så i varje fall ibland, att du hittar engelska ord i svenska texter. Inom affärsvärlden, försäljning, automation, data och IT är det hur vanligt som helst med engelska termer i svenska dokument. När kunder anlitar mig för översättning från danska till svenska ser jag samma tendens i danska texter.  


Är det här bra eller dåligt? Nja, språket förändras ju ständigt, ord blir omoderna och nya tillkommer, så jag tycker inte att det handlar om rätt eller fel. Det handlar snarare om att ordvalet måste vara välgenomtänkt.  
 
Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net


Översättare måste utveckla en konsekvent strategiDet är viktigt att översättare har en bra strategi för att skapa kvalitetstexter på målspråket. Det gäller till exempel att göra ett noggrant terminologiarbete. Man undersöker hur etablerad termen är och letar svenska motsvarigheter. 


Om du är konsekvent i din strategi blir det dessutom enklare för dina kunder att få en bild av HUR DU ÖVERSÄTTER. Det i sin tur gör att de kan känna sig säkra på vad de får när de beställer texter.


Så här översätter jagSjälv väljer jag i första hand svenska termer när jag översätter från engelska till svenska. Om en kund vill ha en engelsk-svensk översättning är det ju faktiskt min huvuduppgift att skapa en svensk text med svenska ord.


Men vad gör jag då när det visar sig vara helt omöjligt att hitta en svensk term? Då handlar det framför allt om att ta reda på hur etablerad den engelska termen är. Används den inte alls på svenska tittar jag på den egentliga betydelsen, omformulerar på svenska och infogar den engelska termen inom parentes. På så sätt får man  termen både på svenska och engelska.

Ibland händer det att globala företag gärna vill behålla engelska termer. Det kan handla om interna dokument med grundkoncept som anställda i olika länder ska kunna förstå. I sådana fall gör jag naturligtvis alltid ett undantag och ser till att texten framför allt är funktionell. 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net


Vill du läsa mer om språk och översättning? Följ oss här på bloggen eller på Linkedin. Klicka på länken i högerspalten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar