onsdag 8 juni 2016

Teknisk översättning och hur man skapar tydliga texter


Nu under våren har jag ägnat mycket tid åt teknisk översättning (handböcker, bruksanvisningar, driftinstruktioner, instruktionsböcker m.m.). Fackområdena har varierat - alltifrån mätapparater till en träpelletspanna och en spannmålsanläggning.

 

Jag gillar verkligen att översätta teknikinformation. Det är en spännande utmaning, men det finns en del avgörande faktorer för hur bra man lyckas med sina tekniska texter.


Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net


Teknisk översättning kräver tydlighetNär man översätter teknisk dokumentation måste man vara helt fokuserad och utveckla en känsla för "hur författaren skulle vilja att det ska bli". Citatet är hämtat från Inger Johanssons inlägg Vad gör en översättare?. Visserligen tar hon upp det här i samband med skönlitterär översättning, men även vi som pysslar med teknisk översättning känner definitivt igen oss

När man översätter tekniska texter har man ett speciellt ansvar gentemot den person som ska läsa handboken eller instruktionsboken. Oavsett hur kryptiskt författaren har skrivit, gäller det att skapa en så tydlig och begriplig text som möjligt. För att kunna göra rätt tolkning måste man ofta noggrant studera bilder och ritningar och ibland till och med fråga tillverkaren om olika funktioner och processer. Målet är att se till att läsaren till slut kan följa instruktionerna på ett enkelt och logiskt sätt utan några problem


Hur skapar man god teknikinformation?I en perfekt värld är teknisk översättning en ganska "straightforward" uppgift – man översätter helt enkelt så som det står. Men vi vet alla att vi inte lever i en sådan värld. Det händer därför ibland att texter innehåller felstavade ord som kan missförstås, att det saknas ord eller att olika termer kan ha använts för precis samma begrepp eller företeelse. Det blir då upptill översättaren att vara vaksam och se till att tolka budskapet på rätt sätt. 

Men även om översättare många gånger har utvecklat ett "sjätte sinne" för vad skribenten egentligen menar, kommer man inte ifrån att man alltid måste utgå från källtexten. Om källtexten till exempel visar sig innehålla ett totalt obegripligt uttryck får man göra en tolkning och lämna en kommentar till kunden så att tillverkaren själv får chans att titta närmare på det.

För att spara tid, både sin egen och översättarens, kan det därför vara en god vana att titta igenom sin text och korrekturläsa den INNAN man kontaktar en översättare. Det ökar dessutom chanserna att få ett bra pris, om översättaren kan analysera den färdiga versionen av dokumentet direkt och slipper börja med att språkgranska texten.

En bra sammanfattning av hur teknikinformation ska vara skriven hittar man på den här länken: teknikinformation. Själv har jag också skrivit en checklista för hur du kan förbättra din egen korrekturläsning.

Image courtesy of cuteimage at FreeDigitalPhotos.netHur skiljer man då på olika tekniska texter? Här kan du läsa mer om vad Terminologicentrum säger
http://www.tnc.se/termfraga/instruktion/.

---

  Vill du få tag i en teknisk översättare? Kontakta mig om du vill ha hjälp eller vill diskutera en text.